Ruski jezik u Hrvatskoj
Veleposlanstvo Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj
Tel.: (385 1) 3755-038, 3755-039
/

Ruski jezik u Hrvatskoj

Hrvatska škola rusistike ima dugogodišnju tradiciju koja je bila utemeljena još 1897. g. predavanjima Frana Celestina „O osobinama ruskog jezika“, „Povijest ruske književnosti“ i predavanjima Lavoslava Gejtlera o prijevodu i tumačenju „Slova o polku Igorevom“ i „Zadonščine“. Veliki je doprinos metodici predavanja ruskog jezika unio sveučilišni profesor V. Rozov, koji je u prijeratnom razdoblju predavao rusku književnost 19. i 20. st. U poslijeratnom razdoblju njegovu djelatnost produžili su Z. Rozova, S. Madatova-Poljanec, E. Sitnikova i M. Skljarov. Značajnu je ulogu u formiranju Hrvatske rusistike kao znanosti odigrao profesor Josip Badalić (profesor ruske književnosti na Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te znanstveni istraživač koji je u Zagrebačkim arhivima pronašao autentične ruske rukopise 18. st. među kojima i dvije tragedije A.P. Sumarokova). Kao sjećanje na njega, svake se godine održavaju „Badalićevi dani“, tijekom kojih se nagrađuju najuspješniji studenti-rusisti.

Najpoznatiji slavist suvremene Hrvatske je akademik Aleksandar Flaker, autor fundamentalnih radova o povijesti ruske književnosti, koji je 40 godina predavao na na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. A. Flaker je 2006. g. nagrađen „Puškinovom medaljom“. Godine 2008. g. stekao je zvanje počasnog doktora Filološkog Fakulteta Petrogradskog državnog sveučilišta.

Učenici i sljedbenici J. Badalića i A. Flakera i dalje nastavljaju istraživanje stvaralaštva klasičnih autora ruske književnosti (proza ruskog romantizma i realizma, I.S. Turgenjeva, L.N. Tolstoja, N.A. Nekrasova) i suvremenih autora. Publikacija znanstvenih radova o ruskoj knjževnosti i kulturi (Irena Lukšić, Jasmina Vojvodić) te prevoditeljska djelatnost (Radomir Venturin, Fikret Cacan) važni su aspekti djelatnosti hrvatskih rusista u očuvanju interesa javnosti prema ruskoj kulturi, posebice među mlađim naraštajem.

Drugi centar za izučavanje ruskog jezika i književnosti u Hrvatskoj je Sveučilište u Zadru. Ondje je još 1956. g. na Filozofskom fakultetu koji je tada ulazio u sastav Splitskog sveučilišta, bio osnovan Odjel za ruski jezik i književnost.

Trenutno se rješava pitanje organiziranja tečajeva ruskog jezika na Filozofskom fakultetu Pulskoga sveučilišta, međutim zbog nedostatka profesora odjel rusistike za sada ne može biti otvoren. Ruski se jezik, izvan sustava visokog školstva, na plaćanje predaje u tri zagrebačke jezične škole. Osim toga, jezične tečajeve za svoje suradnike organiziraju i velike hrvatske tvrtke koje posluju u Rusiji (Ina, „Industrogradnja“, „Ericsson-Nikola Tesla“ i niz drugih).


Učenje ruskog jezika u Hrvatskoj:

Škola stranih jezika "Eureka Centar":
http://www.eureka-centar.hr/

Ustanova za obrazovanje "Eduka Centar":
http://www.edukacentar.hr/Strani-jezici/Ruski-jezik

Studio za učenje ruskog jezika i prevođenje "STIL":
http://www.ruskijezik.org/

Udruga za ruski jezik i kulturu:
http://www.ruskijezik.info/hrvatski/

Centar za ruski jezik i kulturu "Horus - Split":
http://www.udruga-horus.hr/

Koordinacijski savjet ruskih sunarodnjaka u Hrvatskoj:
http://russiancroatia.com/

Glasilo ruske nacionalne manjine u Hrvatskoj "Ruska ljetopis":
http://ruskaljetopis.hr/