Uvjeti za izdavanje viza za državljane Republike Hrvatske i državljane Ruske Federacije
Veleposlanstvo Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj
Tel.: (385 1) 3755-038, 3755-039
/

Uvjeti za izdavanje viza za državljane Republike Hrvatske i državljane Ruske Federacije


uvijetima ulaska u Rusiju tijekom pandemije 


Odlukom o privremenoj zabrani ulaska u Rusku Federaciju stranih državljana br. 635-p od 16.3.2020. ograničava se prelazak stranim državljanima preko graničnih prijelaza od čega su izuzeti:

 

 1. akreditirane diplomate, osoblje diplomatskih ili konzularih predstavništva, međunarodnih organizacija;

 2. prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno;

 3. visoko kvalificirani stručnjaci, uključujući sportaše;

 4. članove obitelji ruskih državljana uz predočenje potvrde da su članove obitelji;

 5. osobe, koje imaju stalni boravak u Rusiji;

 6. osobe koje putuju u Rusiju zbog liječenja ili brige za bolesne rođake.

   

  Za ulazak u Rusiju navedenim kategorijama stranih državljana potrebna je viza (ako međunarodnim sporazumom ne određen bezvizni ulazak u Rusiju).  

   

  Uvijeti izdavanja viza tijekom pandemije

 7. visoko kvalificirani stručnjaci, uključujući sportaše

  • pozivno pismo od strane MUPa Rusije (pravi se na zahtjev poslodavca), 

  • kopija ugovora o radu sa ruskim poslodavcem, 

  • potvrda o testiranju na HIV (u slučaju izdavanja poslovne višegodišnje vize),

  • putno osiguranje, 

  • slika dimenzije 3,5 x 4,5, 

  • valjena putovnica,

  • popunjeni upitnik za izdavanje vize, 

  • plaćanje konzularnih pristojbi (bankarskom karticom u Konzulatu).

 8. članove obitelji ruskih državljana:

  • pozivno pismo od strane MUPa Rusije (pravi se na zahtjev rođaka u Rusiji), 

  • putno osiguranje, 

  • slika dimenzije 3,5 x 4,5, 

  • valjena putovnica,

  • popunjeni upitnik za izdavanje vize, 

  • plaćanje konzularnih pristojbi (bankarskom karticom u Konzulatu).

 9. osobe koje putuju u Rusiju zbog liječenja ili brige za bolesne rođake:

  • pozivno pismo od strane Ministarstva zdravstva ili MUPa Rusije (pravi se na zahtjev ruske medicinske organizacije ili rođaka u Rusiji),

  • potvrda medicinske organizacije o stanju zdravlja rođaka u Rusiji,

  • slika dimenzije 3,5 x 4,5, 

  • valjena putovnica,

  • popunjeni upitnik za izdavanje vize, 

  • plaćanje konzularnih pristojbi (bankarskom karticom u Konzulatu).

    

   Upitnik za vizu: https://croatia.mid.ru/hr/consular-services/upitnic_za_vizu/

    

   !!! Ruski Konzulat prima stranke uz prethodnu najavu preko 

   e-mail adrese (zagreb@dks) ili telefona 01/3756-508 !!!

    

   O predočenju negativnog nalaza na COVID-19 tijekom prelaska Ruske džavne granice

    

   Prema Odluci Glavnog državnog sanitarnog liječnika Rusije br. 7 od 19.3.2020. strani državljani tijekom prelaska državne granice Ruske Federacije trebaju predočiti negativan PCR test na COVID-19 (na ruskom ili engleskom jeziku), koji mora biti napravljen najmanje tri dana prije ulaska u Rusiju, ili medicinsku potvrdu o posjedovanju antitijela imunoglobulina g (igg) (na ruskom ili engleskom jeziku) dijelatnicima Granične službe Ruske Federacije. 

   

Od 31.ožujka 2013.g. stupa na snagu novi Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o uzajamnim putovanjima državljana dvaju država. Prema njemu državljani ulaze na državno područje druge stranke, prolaze kroz njega, ondje borave i napuštaju ga na osnovi valjanih isprava i viza, osim ako ovim Sporazumom nije drukčije određeno.

A. Bez vize ulaze, borave, napuštaju i prolaze kroz državno područje države druge stranke:

1. Državljani, nositelji valjanih diplomatskih i službenih putovnica pod uvjetom da ukupno trajanje njihova boravka na tom državnom području u razdoblju od 6 mjeseci ne prelazi 90 dana računajući od datuma prvog ulaska.

2. Državljani koji su upućeni na rad u diplomatske misije, konzularne urede ili predstavništva svoje države pri međuvladinim organizacijama, smještene na državnom području države druge stranke, kao i članovi njihovih obitelji (suprug/supruga, maloljetna djeca, punoljetna djeca nesposobna za rad) koji stalno borave s njima, i imaju valjane diplomatske ili službene putovnice, tijekom čitavog razdoblja njihove akreditacije ulaze, borave i napuštaju državno područje države te stranke.

3. Državljani Republike Hrvatske, koji imaju odobrenje za privremeni boravak ili osobnu iskaznicu za stranca u Ruskoj Federaciji, bez vize ulaze, borave i napuštaju njezino državno područje na osnovi valjanih isprava i odobrenja za privremeni boravak ili osobne iskaznice za stranca, koje su izdala nadležna tijela Ruske Federacije, tijekom razdoblja njihove valjanosti.

4. Državljani Ruske Federacije, koji imaju odobrenje za privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, bez vize ulaze, borave i napuštaju njezino državno područje na osnovi valjanih isprava i odobrenja za privremeni boravak ili odobrenja za stalni boravak, koje su izdala nadležna tijela Republike Hrvatske, tijekom razdoblja njihove valjanosti.

5. Državljani, ako su:

A) članovi posada hrvatskih i ruskih civilnih zrakoplova, u izvršavanju svojih službenih obveza, uz predočenje međunarodne iskaznice člana posade zrakoplova i odgovarajući upis u općoj deklaraciji;

B) članovi posada hrvatskih i ruskih zrakoplova, koji sudjeluju u spasilačkim misijama, uz predočenje međunarodne iskaznice člana posade zrakoplova i odgovarajući upis u općoj deklaraciji, kao i članovi spasilačkih ekipa, uz odgovarajući upis u općoj deklaraciji;

C) civilni članovi posada morskih brodova, u izvršavanju svojih službenih obveza, uz predočenje popisa posade broda ili izvatka iz tog popisa.

B. Na osnovu viza mogu putovati:

1. Sa višekratnom vizom s rokom valjanosti do 1 godine - supružnici, djeca i roditelji, koji ne žive zajedno s akreditiranim članovima diplomatskih misija, konzularnih ureda, kao i predstavništava države druge stranke pri međuvladinim organizacijama - na osnovi note dotične diplomatske misije, konzularnog ureda ili predstavništva pri međuvladinoj organizaciji, upućene ministarstvu vanjskih poslova države boravka. Rok izdavanja vize navedenim osobama je - 14 radnih dana.

2. Sa višekratnom vizom s rokom valjanosti do 1 godine - gospodarstvenici, koji redovito poslovno putuju na državno područje države druge stranke - na osnovi zamolbe nacionalnih gospodarskih udruga ili nadležnih ministarstava i ustanova države primateljice. Rok izdavanja vize navedenim osobama je - 14 radnih dana. Konzularna pristojba – 900 kuna.

3. Sa jednokratnom vizom s rokom valjanosti do 3 mjeseca - članovi službenih izaslanstava, koji se upućuju na državno područje države druge stranke radi sudjelovanja na dvostranim ili višestranim pregovorima i savjetovanjima, koje organiziraju tijela državne vlasti država stranaka, ili radi sudjelovanja na priredbama na državnom području države jedne od stranaka, u organizaciji međuvladinih organizacija - na osnovi zamolbe odgovarajućih tijela državne vlasti države primateljice ili odgovarajuće međuvladine organizacije. Rok izdavanja vize navedenim osobama je - 2 radna dana. Vize se izdaju bez naplate konzularne pristojbi.

4. sa jednokratnom ili dvokratnom vizom s rokom valjanosti do 3 mjeseca - sljedeća kategorija državljana:

a) gospodarstvenici:
za hrvatsku stranu – na osnovi pisane zamolbe trgovačkih društava, državnih ili lokalnih tijela vlasti Republike Hrvatske, organizacijskih odbora trgovačko-industrijskih sajmova, konferencija i simpozija, koji se provode na državnom području Republike Hrvatske;
za rusku stranu – na osnovi pisane zamolbe organizacija primateljica, ili njihovih podružnica, državnih ili lokalnih tijela vlasti Ruske Federacije, organizacijskih odbora trgovačko-industrijskih sajmova, konferencija i simpozija, koji se provode na državnom području Ruske Federacije;

b) učenici, studenti, postdiplomanti i nastavnici, koji sudjeluju u razmjenama na osnovi međuvladinih i međuresornih sporazuma ili na osnovi sporazuma između školskih ustanova država stranaka – na osnovi zamolbe školskih ustanova primateljica. Vize se izdaju bez naplate konzularne pristojbi.

c) udionici međuvladinih programa kulturne razmjene između stranaka – na osnovi zamolbe organizacija primateljica, ovlaštenih za ostvarivanje takvih programa;

d) znanstveni i prosvjetni djelatnici, koji sudjeluju u znanstvenim, sveučilišnim ili visokoškolskim razmjenama – na osnovi zamolbe organizacija primateljica, ovlaštenih za ostvarivanje takvih razmjena;

e) sudionici programa razmjene između pobratimljenih gradova – na osnovi zamolbe čelnika uprave ili gradonačelnika gradova države stranke primateljice;

f) sudionici međunarodnih športskih manifestacija – na osnovi zamolbe nadležnih tijela državne vlasti, nacionalnih olimpijskih odbora i nacionalnih športskih saveza države stranke primateljice.

Rok izdavanja vize navedenim osobama je - 5 radnih dana. Konzularna pristojba za jednokratnu vizu – 300 kuna, za dvokratnu - 480 kuna. 

5. Jednokratne vize za skupna ili pojedinačna turistička putovanja:
za hrvatsku stranu – na osnovi ugovora o pružanju turističkih usluga (turističkog vaučera) ili odgovarajuće potvrde o prihvatu stranog turista i uplaćenom pologu, koju izdaje pravna ili fizička osoba, koja je registrirana za pružanje usluga u turizmu ili za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na državnom području Republike Hrvatske u skladu s njenim zakonodavstvom;
za rusku stranu – na osnovi ugovora o pružanju usluga turističkog aranžmana i odgovarajuće potvrde o prihvatu stranog turista, koju izdaje pravna osoba ili individualni poduzetnik, koji su registrirani za obavljanje turističke djelatnosti na državnom području Ruske Federacije u skladu s njezinim zakonodavstvom. Rok izdavanja vize navedenim osobama je - 5 radnih dana. Konzularna pristojba – 300 kuna.

6. Jednokratne vize se izdaju, u pravilu istoga dana kada se podnese zahtjev, državljanima, koji žurno putuju zbog:

a) posjeta stradalom ili teško bolesnom članu obitelji (suprug, supruga, djeca) ili bliskom rođaku (roditelji, brat, sestra, baka, djed); Vize se izdaju bez naplate konzularne pristojbi.

b) dobivanja potrebne hitne medicinske pomoći ili pratnje osoba, kojima je potrebna takva pomoć; Vize se izdaju bez naplate konzularne pristojbi.

c) sudjelovanja na sprovodu člana obitelji (suprug, supruga, djeca) ili bliskog rođaka (roditelji, brat, sestra, baka, djed); Vize se izdaju bez naplate konzularne pristojbi. provedbe istrage vezane uz zrakoplovne nezgode. Konzularna pristojba – 300 kuna;

d) operativne uspostave zrakoplova u slučaju njegove neispravnosti. Konzularna pristojba – 300 kuna.

Gore navedenim osobama vize se izdaju na osnovi isprave, kojom se potvrđuje svrha žurnog putovanja.

Vize se izdaju bez naplate konzularne pristojbi za invalide nesposobne za rad i/ili invalide koji se ne mogu brinuti za sebe i osobe u njihovoj pratnji (najviše 2 osobe), uz predočenje odgovarajuće potvrde o invalidnosti;