Carinski dugovi
Veleposlanstvo Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj
Tel.: (385 1) 3755-038, 3755-039
/

Carinski dugovi

Poštovani turisti, obaviještavamo kako ima web-stranica gdje se možete upoznati s
postojanjem carinskih dugova:

https://edata.customs.ru/ftpersonalcabinetweb/services/about/checkpayments